PS Consultancy

Studie- en Loopbaan Begeleiding

Als Registeradviseur ben ik getraind in en bevoegd om op professionele wijze te werken met verbale testen en vragenlijsten. Dit is een onderdeel van wat we de psychodiagnostiek noemen. In 2010 heb ik voor eerst kennis gemaakt met non-verbale testdiagnostiek in coaching en begeleiding.


Biology meets psychology

In mijn praktijk heb ik nog nooit een krachtigere, zeer betrouwbare onderzoek- en begeleidingsmethode mogen ervaren als de ActionTypes® benadering. Het is een benadering waarin de biologie en de psychologie op constructieve wijze met elkaar samenwerken.


Ik ben bekend met de achterliggende theorie sinds mijn studie begin negentiger jaren. Vanaf 2010, als resultaat van een actieve zoektocht om valide begeleidingsmethodiek te vinden om student-atleten beter te kunnen begeleiden, ben ik mij gaan verdiepen in de zogenaamde 'ActionTypes® Approach'. In deze benadering komen vele inzichten uit de  neurofysiologie en biomechanica tot uiting in persoonlijkheidstyperingen. Sinds 2017 (Parijs-Amsterdam) ben ik internationaal gecertificeerd practitioner in deze benadering.

Elite sport meets society

De ActionTypes® benadering is een Zwitsers-Franse zeer complete, volledig mensgerichte begeleidingsaanpak ontwikkeld in de competitieve sporten op het allerhoogste niveau. De grondleggers Bertrand Theraulaz, Msc Biologie (op de foto rechts boven met mij), en Ralph Hippolyte (foto hier boven) zijn elite sportcoaches, professors in sport methodiek en empirische onderzoekers in het veld van motorcontrole en bewegingscoördinatie. Ze hebben 30+ jaren ervaring in dit veld en werken met gerenommeerde wetenschappers samen.


Met kinesiologische testen (balans, coördinatie, beweging, waarneming) wordt volgens een strikt uit te voeren onderzoeksprotocol een typering uitgewerkt en een deel van het gedragsprofiel samengesteld. Met deze typering, overigens uitgewerkt in een dynamisch model want je bent niet één type of één "hokje", achterhalen we ook leerstrategieën, communicatiestijlen, leiderschapsstijlen, voorkeurstaken, loopbaanplanning en zelfs de rollen in het (sport- of werk) team.Theory meets action

In mijn rol als practitioner test ik waarneming, balans en coördinatie in een 1 op 1 samenwerking en doe dat door een serie (fysieke) motorische testjes uit te voeren. Kandidaten hoeven daar niet voor in sportkleding te zijn. Het onderzoek zelf neemt 30 minuten in beslag. Aan de hand van een aantal 'checks' wordt gevalideerd. Als het persoonsprofiel klopt wordt getraind en geleerd in een typische (zowel mentale als fysieke) mindset.  In een sportomgeving kan ik atleten met deze typering in realistische wedstrijd- of trainingssituaties brengen.

Counseling meets learning

De begeleidingsstijl is altijd 'cursorisch'.
Rapportages en beschrijvingen worden toegestuurd om kandidaten tijd te geven om te kunnen screenen, herkennen, ontkennen en bevestigen. In vervolgsessies wordt toelichting en uitleg gegeven, worden persoonlijke situaties uit de praktijk erbij gehaald en uiteraard worden de ideale toekomstgerichte situaties geprojecteerd.