PS Consultancy

Studiekeuze- en Loopbaan Begeleiding

Bedrijven en instellingen

Werkzoekend-werkzaam
Werknemer - Werkgever


Je bent opgeleid en 
werkzoekend of je bent ergens werkzaam. Je oriënteert je op verandering van baan en je mist richting.

Je bent werkgever of leidinggevende en je wilt je leiderschapsstijlen optimaliseren.

Je bent ondernemer en je wilt alles weten over effectieve ondernemersstijlen en je eigen gedragsstijl en hoe je die van collega's en klanten kunt 'lezen'.

Je bent werkgever, teammanager of afdelingsleider en je wilt je team in hun kracht zetten (letterlijk) en op een bijzondere manier HR - en motivatieprofielen aan ze meegeven.


Volg een van de persoonlijke leergangen!

Werkgevers & Leidinggevenden & Ondernemers


'Surrounded by Idiots'

  Leiderschap- en communicatiestijlen 

• Sturen op lichaamshouding en typologie

• Team assessments - Casuïstiek - Relaties

Werknemers


• Zelfwaarde versterken, vergroten en promoten

• Typologie onderzoek - motoriek analyses

• Motivatie en drijfveren onderzoek motorisch!

• Fysiek-mentale 'mindset' trainen en bewuster
   gebruiken in taak, functie en rol

• Loopbaanrichting en geschikte werkomgeving

Klik hier voor gratis werkboekje 'Persoonsprofiel' om je een beetje op weg te helpen. Vind het tussen de berichten.

Ben je actief op de arbeidsmarkt?

Welke loopbaanvragen houden je bezig? Betreffen ze jou of jouw team?


Zeer persoonlijke individuele begeleiding

Dagdeel, dag, twee dagen - Fysiek face-to-face en op afstand - Cursorische aanpak - Gesprekken, testen, onderzoeken, trainen, coachen, zelfstudie opdrachten, bespreken, adviseren, rapporteren

Typologieën onderzoek
Verbaal onderzoek via vragenlijst online plus biomechanisch motorisch testonderzoek 


Inhoud

Onderzoek - Zelfregulatie Training - Coaching en persoonlijke begeleiding

Leerfuncties, houding, breinmodel - Type beschrijving - Persoonlijkheid

Motivatie & Drijfveren - Gedrag - Communicatie - Rol(len)

Op je best zijn

Motivatie - Flow - Kracht

Gericht op je natuurlijke houding en 

je sociaal emotioneel welzijn

Methodiek en cursusmateriaal
Rapportage, E-informatieboekje

Over ActionTypes® zie info tabblad boven in hoofdmenu

Werkgevers

Rationele empathie - Rendement denken - Moderne HRM

Breinmodel & Breinfuncties - Leiderschap stijl Management - en Coachstijl

Type coaching & begeleiding: hoe werkt dat?

Wat motiveert mij? Wat typeert mij? 


Tuckmans stadia van groepsvorming

Forming – Storming – Norming – Performing

Teamwerk - Maatwerk