PS Consultancy

Studie- en Loopbaan Begeleiding

Deze informatie pagina is bestemd voor intermediairs die scholieren en studenten begeleiden op hun weg naar een studie in het buitenland


Wat zijn de mogelijkheden?


Een wervingscampagne opzetten in de provincie waar ik werk?  Ik sta ik in direct contact met ongeveer 40 onderwijsinstellingen inclusief Hoger Onderwijs en ROC's in de provincie. En als registeradviseur en schooldecaan van een grote HAVO-VWO en tevens topsporttalent school heb ik feitelijk met elke onderwijs instelling in Nederland contact. Verder ben ik betrokken bij landelijke en internationale (Erasmus+) netwerken, aansluitgroepen, kenniscentra en NOC/NSF en stichting LOOT. Tenslotte is er veel contact met (top)sportclubs en talentencentra.


Stuur je kandidaten door naar mij voor studie- en loopbaanbegeleiding. Het kost jullie niets. De aanstaande student (- atleet) kan daarna met jullie naar een veel succesvollere 'match' met de studie (omgeving) werken.


We weten dat ongeveer 24 procent van onze bachelor studenten op een bepaald moment in hun studieloopbaan in het buitenland studeert. Op pre bachelor niveau (EQF4) ongeveer 7 procent (2018). En dat percentage neemt jaarlijks toe. 


Ik vind het mijn verantwoordelijkheid en taak om jonge mensen op een professionele wijze te begeleiden in hun loopbaankeuzeproces. Dat betekent at ze adequaat voorbereid moeten worden op een studie in Nederland of in het buitenland.


Win-Win resultaat

Zelfkennis van de kandidaat vergroten via loopbaanonderzoek en het zelfvertrouwen versterken zorgt voor een win-win resultaat. Voor de kandidaat geldt dat maximaal opgehaald wordt in studie (en sport), sociaal cultureel en in taal en communicatie. De basis is steviger geworden om een succesvolle loopbaan en wellicht mooie carrière tegemoet te zien.


Voor jullie als organisatie die bemiddelt, begeleidt en faciliteert geldt dat er een veel beter beeld verkregen wordt van de persoon achter de kandidaat student (-atleet). Het 'matchingsproces' wordt veel professioneler met als gevolg minder drop-outs (stoppers en switchers) en hogere succes scores. Het zal goed zijn voor jullie imago.


Wist je dat je motoriek kenmerken overal kunt onderzoeken? Zoals hier in de klas.

#ActionTypes benadering

Studeren in het buitenland : loopbaanonderzoek en studie(keuze)begeleiding 

Kosten voor een intermediaire organisatie

€ 0

Organisaties verwijzen kandidaten naar PS Consultancy

Kandidaat stelt zelf pakket samen op basis van persoonlijk budget

Kosten zijn ten dele en onder voorwaarde fiscaal aftrekbaar

Wat kan de kandidaat aan dienstverlening krijgen?


  • Digitaal account om in LOB methode (werkboek, LOB portfolio en  Plus document) te kunnen werken kost de scholier of student € 50- excl. 

    Dit is uit te breiden met
  • Schriftelijk testonderzoek naar verschillen in leervermogens en leerstrategie onder begeleiding op bureau locatie in Sittard (Limburg)
  • Typologie- en persoonlijkheidsonderzoek verbaal via vragenlijst inclusief standaardrapport en info boekje
  • Biomechanisch (motoriek) typologieën onderzoek. Persoonlijkheidskenmerken worden onderzocht en achterhaald en er volgt training gericht op natuurlijk gedrag en fysiek en mentaal welzijn.  Vooral ook interessant voor student-atleten en topsporters.  Kandidaat krijgt een rapportage, die te personaliseren is, en een informatieboekje erbij EN veel extra informatie over spelstijl, training, communicatie, gedrag, leerstijlen.
  • Loopbaanbegeleiding en - coaching telkens in blokuren op elk moment in het proces
  • Gesprek met ouders/verzorgers over alle verkregen informatie uit loopbaanonderzoek

Meer informatie over motorisch testonderzoek. Ga hier naar ActionTypes® benadering of vindt de knop in in de menubalk.


Op de startpagina kun je vrijblijvend contact met me zoeken