PS Consultancy

Studiekeuze- en Loopbaan Begeleiding

Voor scholieren


Studiekeuze?

Zinvol tussenjaar?
'Study abroad'?

Talentbegeleiding : 
sport?   (Klein)Kunst?   Hoogbegaafd?


Keuzes onderbouwen vind je moeilijk? Of vind je misschien dat je manier van leren niet veel oplevert? Mis je motivatie?

Scholieren &

Studenten

Voor Studenten


Heroriëntatie?
Studiekeuze?

Zinvol tussenjaar?
'Study abroad'?

Talentbegeleiding :

Sport?   (Klein)Kunst?   Hoogbegaafd?

Je bent student en je wilt succesvol je studies afmaken. Maar je twijfelt over je keuze?
Of weet je het gewoonweg nog niet? In Nederland of het buitenland misschien?

En hoe studeer jij eigenlijk? Makkelijk of moeizaam?

Voor scholieren en studenten


Leerstrategieën

Studiehouding
Studievaardigheden

Moeite met ritme vinden? Je zelfvertrouwen is ver te zoeken?

De motivatie ontbreekt 'waar doe ik het allemaal voor?"

Je denkt dat je verkeerd leert en studeert?


Greep krijgen op je toetsen, tentamens of examens. 'Hoe dan?'Studiekeuze- en Loopbaanbegeleiding: 
wat kun je verwachten?

Individuele begeleiding en groepsbegeleiding in info-/workshops

Dagdeel - Een hele dag - Anderhalve dag - Twee dagen


2 aaneengesloten dagen van 9.00 - 18.00 uur volledig verzorgd programma
eventueel met overnachting in hotel of op de sportcampus

of

1 hele dag volledig verzorgd van 9.00 - 18.00 uur
of

halve dagen van 9.00 - 14.00 of 14.00 - 19.00 uur info-/workshop
of

gespreide sessies van telkens 2 aaneengesloten uren voor de jongste scholieren

Digitale LOB methode met schooljaar licentie - portfolio - typologie- en motoriek kenmerken - training - coaching - begeleiding - personal 'pitch' - evt. ouder gesprek

full service incl. maaltijden

work- Info shop 5 uren

een hele dag leergang

anderhalve dag leergang

twee hele dagen leergang

afstandsbegeleiding

Typologie vragenlijst - evt. digitale LOB methode HO met studiejaar licentie - Portfolio - rapportage - 'personal pitch' - motivatieprofiel en drijfveren - competentieprofiel - training, coaching, begeleiding, advisering

full service incl. maaltijden en evt. hotelovernachting

een hele dag leergang

anderhalve dag leergang

twee hele dagen leergang

afstandsbegeleiding

Evt. typologie onderzoek via on line vragenlijst - Typekenmerken vertaald naar studieHOUDING - motoriek onderzoek - planning & vrije tijd - zelfvertrouwen en faalangst - leerstofverwerking - toets - en proefwerkvragen tentamens en examens - leercapaciteiten - motivatie en drijfveren - RTTI model - leerfuncties - jouw breinmodel - 'je ideale studiehuis' 

full service incl. maaltijden en evt. hotelovernachting

work- infoshop 5 uren

een hele dag leergang

anderhalve dag leergang

twee hele dagen leergang

afstandsbegeleiding

Van zelfkennis-zelfvertrouwen naar zelfpresentatie-zelfregulatie

Vrijblijvende kennismaking, onderzoeken

afstandsbegeleiding, fysieke begeleiding, 

coaching & training, advisering & informatie

Rapportages & privacy, presenteren & 'pitchen' 

Motoriek analyses

Alle programma's hebben als uitgangspunt het persoonlijke type- en motoriekprofiel of elementen uit deze biomechanische benadering.

Prijzen

Tijdens de vrijblijvende intake bespreken we behoefte, vragen, doelen, budget en mogelijkheden.

Projecten

Aansluitprojecten VO-HO  -  Expertisepunt LOB Limburg - Talentbegeleiding jeugdige topsporters - Talentbegeleiding hoogbegaafden - aansluiting VO-HO scholieren uit Nederlands Caribisch gebied met (hoger) onderwijs Limburg

Locatie

Afhankelijk van agenda, afstand en vraagstelling zijn meer locaties bespreekbaar. Mijn thuisbasis is midden-zuid Limburg NL.

Voor onderwijs instellingen en - organisaties
Schoolmanager of decaan

Werkzaam in het schoolmanagement of decanaat van een onderwijsinstelling en behoefte aan een LOB professional in het team?

LOB Projecten of LOB maatwerk afspraken zeker bespreekbaar

Scholen voor Voortgezet Onderwijs 
HAVO - VWO


Interim- of projectmatige ondersteuning in het decanaat 

Management ondersteuning

OR3 - Aansluiting VO - HO

Mentor ondersteuning en
LOB in mentorlessen

Individuele begeleiding -
complexe loopbaandilemma's

Workshops en trainingen

Oudervoorlichting keuzeprocessen en keuzemomenten

Rol van LOB in de geïntegreerde leerlingbegeleiding en

  Passend Onderwijs


Profiel, imago en aantrekkingskracht van de school verbreden en versterken door aandacht te geven aan :

Studeren in het buitenland op te nemen in aanbod

Duale loopbaan begeleiding sporttalenten (ism LOOT)

'Dropout' begeleiding van hoogbegaafden

 Universiteiten, Hogescholen
en ROC's


 Advisering kwaliteitswerving
leerling kenmerken VO

VSV preventie -
'Track 'n Trace Screeningen'

Ondersteuning studenten loopbaanbegeleiding

  Van LOB naar SLB -
de eerste 100 propedeuse dagen

De waarde van LOB portfolio's in SLB

 
Psychodiagnostiek: wat kun je er mee?

 
Professionele loopbaan counseling

 
Instroom voor 'Study - Abroad' kandidaten begeleiden


Profiel, imago en aantrekkingskracht van uw instituut versterken door aandacht te geven aan  : 

Studeren in het buitenland

Duale loopbaanbegeleiding sporttalenten (ism LOOT)

 

0