PS Consultancy

Studiekeuze- en Loopbaan Begeleiding

Voor scholieren


Studiekeuze?

Zinvol tussenjaar?
'Study abroad'?

Talentbegeleiding : 
sport?   (Klein)Kunst?   Hoogbegaafd?


Keuzes onderbouwen vind je moeilijk? Of vind je misschien dat je manier van leren niet veel oplevert? Mis je motivatie?

Scholieren &

Studenten

Voor Studenten


Heroriëntatie?
Studiekeuze?

Zinvol tussenjaar?
'Study abroad'?

Talentbegeleiding :

Sport?   (Klein)Kunst?   Hoogbegaafd?

Je bent student en je wilt succesvol je studies afmaken. Maar je twijfelt over je keuze?
Of weet je het gewoonweg nog niet? In Nederland of het buitenland misschien?

En hoe studeer jij eigenlijk? Makkelijk of moeizaam?

Voor scholieren en studenten


Leerstrategieën

Studiehouding
Studievaardigheden

Moeite met ritme vinden? Je zelfvertrouwen is ver te zoeken?

De motivatie ontbreekt 'waar doe ik het allemaal voor?"

Je denkt dat je verkeerd leert en studeert?


Greep krijgen op je toetsen, tentamens of examens. 'Hoe dan?'Studiekeuze- en Loopbaanbegeleiding: 
wat zit er in de pakketten?

Individuele begeleiding en groepsbegeleiding in info-/workshops


Dagdeel - Een hele dag - Anderhalve dag - Twee dagen

2 aaneengesloten dagen van 9.00 - 18.00 uur volledig verzorgd programma inclusief overnachting

1 hele dag volledig verzorgd van 9.00 - 18.00 uur

halve dagen van 9.00 - 14.00 of 14.00 - 19.00 uur info-/workshop

gespreide sessies van telkens 2 aaneengesloten uren

Je bent scholier en je zoekt school- en studiekeuze begeleiding

Pakket 1

 • schoolvakken kiezen
 • schoolniveau kiezen
 • studie kiezen
 • studeren in het buitenland
 • studie en sport combineren
 • leerstijlen & leerstrategie
 • typologie- en motoriek
 • kenmerken
 • motivatie en drijfveren
 • jaar licentie digitale LOB methode
 • portfolio & rapportage & 'Personal Pitch'
 • training, coaching, begeleiding, advisering
 • ouder/verzorger gesprekAfhankelijk van

agenda, afstand en vraagstelling is elke locatie bespreekbaar. En ik werk op basislocaties in Limburg NL.

Je kunt kiezen ook voor onderdelen uit de pakketten kiezen. 

Je bent student en je zoekt studie- & loopbaankeuze begeleiding

Pakket 2

 • studie kiezen
 • studeren in het buitenland
 • studie niveau bepalen
 • studie en sport combineren
 • leerstijlen & leerstrategie
 • typologie- en motoriek kenmerken
 • motivatie en drijfveren
 • competentieprofiel
 • jaar licentie digitale LOB methode
 • portfolio & rapportage & 'Personal Pitch'
 • training, coaching, begeleiding, advisering

Loopbaanplanning en loopbaanopbouw


Van zelfkennis-zelfvertrouwen naar zelfpresentatie-zelfregulatie

Afhankelijk van de vraagstelling/behoefte kan een maatwerk offerte opgesteld worden. Onderdelen uit de pakketten afzonderlijk inkopen is altijd bespreekbaar.

Interesse?

Verhelder je vraag en ga naar de startpagina waar je vrijblijvend contact kunt zoeken.

We bespreken vervolgens je mogelijkheden.

Je bent scholier of student en je zoekt je beste leerstrategie 

Pakket 3

 • typekenmerken vertaald naar studieHOUDING
 • motoriek onderzoek
 • planning & vrije tijd
 • zelfvertrouwen en faalangst
 • leerstofverwerking
 • toets - en proefwerkvragen
 • tentamens en examens
 • leercapaciteiten
 • motivatie en drijfveren
 • RTTI model
 • leerfuncties - jouw breinmodel
 • 'je ideale studiehuis'

Alle programma's hebben als uitgangspunt het persoonlijke type- en motoriekprofiel of elementen uit deze biomechanische benadering . 

Hier beneden lees je nog iets meer over de inhoud van de begeleiding.

Pakket 1
Scholieren
HAVO - VWO

Vakken - en profielkeuze Studiekeuze

Tussenjaar / Study abroad


Als scholier krijg je met uitdagende keuzes te maken.

Welke vakken kies ik? Welke vervolgstudie kies ik? Op welk niveau? In Nederland of in het buitenland?

In deze loopbaan begeleiding word je geholpen met deze vragen.  Hoe? 

 • Vrijblijvende kennismaking
 • Keuzeonderzoek 
 • Keuzebegeleiding
 • Coaching & training
 • Advisering & informatie
 • Rapportages & privacy
 • Presenteren & 'pitchen' 

Je krijgt informatie over geschikte studies op jouw niveau in jouw studie domein.Pakket 2
Studenten
MBO-HBO-WO

Studiekeuze & Arbeidsmarktverkenning

Heroriëntatie Studiekeuze

Als je eenmaal student bent ga je voor het eerst ervaren dat je geen studiekeuze hebt gemaakt maar een loopbaankeuze. 

Hoe weet ik nu nog dat ik de juiste koers aan het volgen ben? Hoe pak ik dat leren en studeren aan? En hoe gemotiveerd ben en blijf ik in de wetenschap dat er zoveel mogelijkheden zijn op mijn pad?


In deze loopbaan begeleiding word je geholpen met deze vragen. Hoe?

 • Vrijblijvende kennismaking
 • Loopbaanonderzoek
 • keuzebegeleiding
 • Loopbaanbegeleiding
 • Coaching & training
 • Advisering & informatie
 • Rapportages & privacy
 • Presenteren & 'pitchen' 

Je bent gevorderd in je loopbaan. Je 'etalage' ziet er anders uit. Er is veel geleerd en ervaren. Hoe presenteer je jezelf nu? Hoe schat je je waarde nu in en kun je nu zelfstandig loopbaankeuzes maken?


Pakket 3
Scholieren & Studenten

Leer- & Studievaardigheden

Leerstrategieën & Denkstijlen


Snel afgeleid? Je ogen divergeren? Dit is een rechterhersenhelft activatie. Welke leervaardigheid is nu sterk denk je?

Leren en studeren op de voor jou beste manier. Hoe doe je dat? 


Hoe maak je dan een studieplanning? Wat gebeurt er eigenlijk in jouw brein als je optimaal leert en studeert?


Het onderwijs 'volgen' lukt niet. Ik heb een eigen stijl, een eigen leerstrategie maar hoe zet ik dat om in school- of studiesucces? Hoe bereid ik toetsen en tentamens voor? Hoe krijg ik greep op examens?


Hoe kan ik leren om zelf de regie te nemen. En hoe plan ik mijn studie zodanig dat ik goed presteer en veel vrije tijd over houd?


In deze loopbaan begeleiding word je geholpen met deze vragen. Hoe?

 • Vrijblijvende kennismaking
 • Loopbaanonderzoek
 • Loopbaanbegeleiding
 • Coaching & training
 • Advisering & informatie
 • Rapportages & privacy
 • Presenteren & 'pitchen' 

Voor onderwijs instellingen en - organisaties
Schoolmanager of decaan

Werkzaam in het schoolmanagement of decanaat van een onderwijsinstelling en behoefte aan een LOB professional in het team?

Project - of maatwerk afspraken is mogelijk.

Scholen voor Voortgezet Onderwijs 
HAVO - VWO


Interim- of projectmatige ondersteuning in het decanaat 

Management ondersteuning

OR3 - Aansluiting VO - HO

Mentor ondersteuning en
LOB in mentorlessen

Individuele begeleiding -
complexe loopbaandilemma's

Workshops en trainingen

Oudervoorlichting keuzeprocessen en keuzemomenten

Rol van LOB in de geïntegreerde leerlingbegeleiding en

  Passend Onderwijs


Profiel, imago en aantrekkingskracht van de school verbreden en versterken door aandacht te geven aan :

Studeren in het buitenland op te nemen in aanbod

Duale loopbaan begeleiding sporttalenten (ism LOOT)

'Dropout' begeleiding van hoogbegaafden

 Universiteiten, Hogescholen
en ROC's


 Advisering kwaliteitswerving leerlingkenmerken VO

VSV preventie -
'Track 'n Trace Screeningen'

Ondersteuning studenten loopbaanbegeleiding

  Van LOB naar SLB -
de eerste 100 propedeuse dagen

De waarde van LOB portfolio's in SLB

 
Psychodiagnostiek: wat kun je er mee?

 
Professionele loopbaan counseling

 
Instroom voor 'Study - Abroad' kandidaten begeleiden


Profiel, imago en aantrekkingskracht van uw instituut versterken door aandacht te geven aan  : 

Studeren in het buitenland

Duale loopbaanbegeleiding sporttalenten (ism LOOT)