PS Consultancy

Studie- en Loopbaan Begeleiding

Onderwijs
Je bent student en je wilt succesvol je studies afmaken. Maar welke studie kies je? En hoe studeer jij eigenlijk?

Je bent scholier en keuzes maken vind je moeilijk? Of vind je misschien dat je manier van leren niet veel oplevert?

Je werkt in het management van een onderwijsinstelling en je hebt behoefte aan een LOB professional in het team.

Studenten

Heroriëntatie

Studiekeuze 

Studenten &

Scholieren

Scholieren

Leerstrategieën

Studiehouding

Scholieren

Studiekeuze

Zinvol tussenjaar

• Individuele begeleiding

• Oudergesprekken

• Test onderzoek

• LOB methodes

• Als huiswerk coaching
   niet veel oplevert, kies
   dan 
studiebegeleiding

B-B-B methode (klik)

Klik hier voor de

verschillende pakketten voor jongeren

Onderwijs instellingen

Scholen voor Voortgezet Onderwijs HAVO - VWO

Interim- of projectmatige ondersteuning decanaat 

• Management ondersteuning

• OR3 - Aansluiting VO - HO

• Mentor ondersteuning en LOB in mentorlessen

• Individuele begeleiding - complexe loopbaandilemma's

• Workshops en trainingen

• Oudervoorlichting keuzeprocessen en keuzemomenten

 Universiteiten, Hogescholen en ROC's

 Advisering kwaliteitswerving leerlingkenmerken VO •

VSV preventie - 'Track 'n Trace Screeningen' •

Ondersteuning studenten loopbaanbegeleiding •

  Van LOB naar SLB - de eerste 100 propedeuse dagen •

De waarde van LOB portfolio's in SLB •

 Psychodiagnostiek: wat kun je er mee? 

 Professionele loopbaan counseling •

Informatie voor organisaties