PS Consultancy

Studiekeuze- en Loopbaan Begeleiding

Study Abroad

Van Nederland naar het buitenland

Van Caribisch gebied naar Nederland

Study abroad 
voor aankomend studenten

die in de USA, Canada, China of Europa willen gaan studeren

die een duale loopbaan 'studie & sport' ambiëren in het buitenland


Study abroad

voor aankomend studenten

die vanuit het Caribisch gebied

een studie willen volgen in Nederland

die een duale loopbaan 'studie & sport' ambiëren in het buitenland

Voor Nederlandse scholieren en studenten

Do you want to study abroad?


Je bent scholier of een student en je overweegt serieus een studie te volgen in het buitenland.

De juiste studie kiezen bepaalt nagenoeg ALLES!


Je prettig en comfortabel voelen in een ander land, daar succesvol zijn en ook nog eens een sociaal netwerk kunnen opbouwen.

Dat kan alleen maar als je de juiste dus een geschikte studiekeuze gemaakt hebt.


Voor scholieren en studenten uit Caribisch gebied

In Nederland verder studeren?


Je bent nu scholier of student en je woont op een van de 'Nederlandse' Caribische eilanden. 


Je denkt serieus na over studeren in Nederland.


Ik kan je helpen. Ik ben een ervaren studiekeuze adviseur en daarbij een H/V schooldecaan.

De geschikte studie vinden EN afmaken is een uitdaging.

Studiekeuze onderzoek en loopbaanbegeleiding op afstand (evt. via de decaan van je school) en hier in Nederland, helpen jou daarbij.


Eenmaal in Nederland heb je een keuze. Je kiest voor een schakel- of een tussenjaar en je went aan je omgeving of je start meteen met een studie.

Voor scholen in Nederlands Caribisch 
gebied

Wij SAMEN zijn het onderwijs!


Van jullie school gaat elk jaar een (groot) aantal scholieren en studenten naar het buitenland om verder te studeren.

Maar weten zij hier een succes van te maken? Weten ze wat nodig is om dit te realiseren? 


Samenwerken?


We kunnen onze ervaringen en expertise verbinden in succesvolle LOB programma's die bij jullie starten en in het land van de vervolgstudie doorlopen. 

Als ervaren studiekeuze adviseur en HAVO-VWO school decaan heb ik veel kennis van LOB methodiek.

Ter info.
Ik maak deel uit van VOHO netwerken, kringvoorzittersoverleg BiOND en van 2020 - 2022 was ik werkzaam als  VOHO regiocontactpersoon voor expertisepunt LOB (OCW) project.


In tientallen jaren tijd is een groot nationaal en zelfs internationaal kennis- en  sociaal netwerk opgebouwd.


Multicultural environments

Wist je dat je studeren in het buitenland heel goed staat op je CV? Bron: wilweg